به وب سایت خدمات فنی ایران سرما خوش آمدید.

خدمات 2

ما 25 سال تجربه در فیکس لوژیی داریم؟

خدمات 2

ما تجربه 25 ساله داریم

ما این کار را انجام می دهیم

الکترونیک

برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد.

شرکتی

برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد.

دکوراسیون

برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد.

ساخت و ساز

برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد.

معماری

برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد.

خدمات ویژه

برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد.

1254

مشتریان راضی

145

پروژه های تکمیل شده

50

تجربیات سالیانه

2314

ساعت کار

ما این کار را انجام می دهیم

چرا ما را انتخاب میکنید؟

طراحی و ساخت 95%
برنامه ریزی 85%
دکوراسیون 90%
شرکتی 95%