به وب سایت خدمات فنی ایران سرما خوش آمدید.

تامین برق واحد های مسکونی ، تجاری و اداری

تامین برق کلیه واحد های مسکونی ، تجاری و اداری شامل :
طراحی نقشه الکتریکال اولیه توسط واحد طراحی شرکت پس از بازدید فنی از پروژه و ارائه نقشه پایان کار تمام موارد اجرایی به کارفرما

انجام کلیه مراحل سیم کشی و کابل کشی ، طبق استاندارد سازمان نظام مهندسی و نشریه ۱۱۰

نصب کلیه تجهیزات ، تست و تحویل نهایی به کارفرما

دیدگاهتان را بنویسید